Ouderen met heupfractuur: spinale of algehele anesthesie?

Een arts houdt een beademingsmasker in zijn handen.
Niels J. Elbert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6583

Waarom dit onderzoek?

Vrijwel alle patiënten met een heupfractuur ondergaan een operatie waarbij zij spinale of algehele anesthesie krijgen. Observationeel onderzoek suggereert dat spinale anesthesie gepaard gaat met een lagere mortaliteit, een kortere opnameduur en een lager risico op een delier en ernstige complicaties dan algehele anesthesie. Gerandomiseerde onderzoeken hebben…

Auteursinformatie

Contact N.J. Elbert (niels_elbert@hotmail.com)

Auteur Belangenverstrengeling
Niels J. Elbert ICMJE-formulier
Functionele uitkomsten na algehele en spinale anesthesie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties