Oudere met chronische depressie verliest steun

Nienke Fleuren
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:C3025

Nederlandse ouderen die langdurig depressieve klachten hebben, verliezen in de loop der jaren praktische steun van hun naasten. Dit effect is het sterkst bij alleenstaanden. Oudere mannen verliezen daarnaast ook emotionele steun van hun vrienden en familieleden als zij langdurig depressief zijn. Wim Houtjes (VUmc) en zijn collega’s ontdekten dit door analyse van gegevens uit de Longitudinal Ageing Study Amsterdam (Int J Geriatr Psychiatry. 2016; online 19 mei).

Van de 3107 deelnemers aan de cohortstudie, allen > 55 jaar, waren 448 bij aanvang depressief. Dat wil zeggen dat zij ≥ 16 punten scoorden op de Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D). Tijdens de 13 jaar durende follow-up, vulden 277 deelnemers deze vragenlijst iedere 3 jaar opnieuw in, waardoor Houtjes et al. het beloop van de depressie konden volgen. Bij een vijfde van de respondenten ging de depressie in remissie, bij een derde werd deze chronisch en bij de helft fluctueerden de klachten.

Aan 9 naasten uit het netwerk van de deelnemer werd gevraagd hoe vaak zij met de respondent spraken over persoonlijke gevoelens en ervaringen (emotionele steun) en hoe vaak zij praktische hulp verleenden, zoals koken, schoonmaken, vervoer, klusjes in huis en het invullen van formulieren (instrumentele steun). Hulp van de partner telde daarbij niet mee.

Deelnemers bij wie de depressie chronisch was, verloren significant meer instrumentele steun, vooral wanneer zij alleenstaand waren. Waarschijnlijk speelt een niet-depressieve partner een belangrijke rol in het onderhouden van behulpzame relaties. Verlies van emotionele steun was alleen bij mannen gerelateerd aan een chronisch beloop van de depressie.

De onderzoekers hopen dat deze wetenschap eraan bijdraagt dat niet alleen het voorkómen van chroniciteit, maar ook het gewenste niveau van emotionele en praktische steun in de behandeling van depressieve ouderen centraal komt te staan.

Gerelateerde artikelen

Reacties