Oswald Vander Veken-Prijs - Tumoren van het locomotorisch stelsel

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1472

Het Nationaal Fonds voor Wetenschapppelijk Onderzoek (NFWO) kent deze driejaarlijkse prijs toe voor een originele en (of) diepgaande bijdrage tot de kennis van de tumoren van het locomotorische stelsel, hun etiologie, de preventie, de diagnose en (of) de behandeling. De prijs, groot 1.000.000,- Bfr., wordt verleend aan onderzoekers die wonen en werken in een land van de Europese Gemeenschap. De in het Engels gestelde kandidaturen voor de eerstvolgende periode moeten worden ingediend vóór 1 oktober 1989 bij het secretariaat-generaal van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, Egmontstraat 5, 1050 Brussel (België), waar de nauwkeurige voorwaarden voor de mededinging kunnen worden…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties