Organonprijs voor Endocrinologie 1991

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:108

Deze prijs van ƒ 15.000,-, die door Organon International B.V. ter beschikking is gesteld aan het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie en eens in de twee jaar wordt uitgereikt als eerbewijs en ter stimulering van verder endocrinologisch onderzoek, zal op advies van een aangewezen jury in 1991 worden uitgereikt. Onderzoekers kunnen op voordracht of op eigen initiatief meedingen naar deze prijs als zij niet ouder zijn dan 35 jaar en werkzaam zijn op endocrinologisch gebied in de ruimste zin. Aanmeldingen moeten vóór 1 februari 1991 zijn ontvangen en dienen vergezeld te gaan van publikaties, beschrijving van nog niet gepubliceerd…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties