Orgaansparende behandeling van het rectumcarcinoom

Opinie
Erik Tanis
Willem A. Bemelman
Pieter J. Tanis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2641
Abstract

De huidige niet-orgaansparende behandeling van het rectumcarcinoom kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de functionele uitkomst. Na preoperatieve radiotherapie en rectumresectie middels totale mesorectale excisie (TME), trad bij 62% van de patiënten bij wie de kringspier kon worden behouden, een vorm van fecale incontinentie op.1 Ongeveer een kwart van de patiënten met een rectumcarcinoom ondergaat een abdominoperineale resectie met een blijvend colostoma, en een vijfde van de in opzet tijdelijk aangelegde stoma’s wordt uiteindelijk niet meer opgeheven.2 Seksuele disfunctie wordt gerapporteerd door 76% van de mannelijke en 61% van de vrouwelijke patiënten;3 deze wordt grotendeels toegeschreven aan de TME-procedure, met een additioneel effect van de preoperatieve radiotherapie.

Er zijn patiënten die een uitgesproken wens hebben het rectum te behouden. Uit recente literatuur blijken hiervoor alternatieve behandelingsopties te bestaan.4-6 In dit commentaar plaatsen wij deze belangrijke ontwikkeling binnen de behandeling van het rectumcarcinoom in perspectief, met aandacht voor…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. chirurgie, Amsterdam.

Drs. E. Tanis, assistent-geneeskundige heelkunde; prof. dr. W.A. Bemelman en dr. P.J. Tanis, chirurgen.

Contact dr. P.J. Tanis (p.j.tanis@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 16 november 2010

Ook interessant

Reacties