Optimistisch op reis

Marcel Olde Rikkert
Marcel Olde Rikkert, namens de NTvG-redactie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:B2303

artikel

Gekanteld. Voorbij het spannende tipping point. We gaan ervan uit dat 2024 voor het NTvG en al zijn lezers goed uitpakt. Natuurlijk is het hervinden van een goed evenwicht na een kantelpunt afhankelijk van je veerkracht. Dat geldt na iedere grote operatie, zowel chirurgisch als redactioneel. Optimisme helpt daarbij.

Een mooi voorbeeld hiervan zag een van ons recent op de polikliniek. Het betrof een kwetsbare vrouw van 70-plus, ze zei dat ze ‘helemaal voor de subtotale colectomie’ wilde gaan. Zelfs als het met stoma zou eindigen, zou ze er iets van maken. Ze was optimistisch, maar toch ook voldoende realistisch. Meerdere reviews hebben inmiddels laten zien dat mensen met een positieve inborst beter en sneller herstellen na een beroerte of knie- en heupvervanging en dat ze minder pijn hebben na oncologische ingrepen. Zelfs de totale cardiovasculaire sterfte is lager onder optimistische mensen.

‘Met een positieve inborst gaat alles beter’

Of dat simpel een kwestie van oorzaak en gevolg is? Waarschijnlijk niet. Maar het verband is onmiskenbaar, al loopt het indirect. Zo blijkt een optimistische kijk op het ouder worden een voorspeller voor minder cognitieve achteruitgang, psychiatrische stoornissen, gehoorbeperking en hartinfarcten.

Voor ons als arts is dat relevant. Goed gedoseerd optimisme kan helpen bij het troosten, hoop bieden en ziekte verlichten. Maar optimisme doet meer: het kan zelfs de effectiviteit van medicatie en andere therapieën vergroten. Optimisten blijken ook minder gevoelig voor de negatieve uitkomsten die vaak zijn verbonden aan ouderdom, bepaalde afkomst, opleiding en gender. De zichzelf vervullende profetie werkt dus ook in positieve zin.

We prediken geen blind optimisme of vechten tegen de bierkaai, maar optimisme met een realistische ondertoon, passend bij je persoonlijkheid. Dat wensen we als NTvG-redactie op de eerste plaats al onze lezers en auteurs, maar ook onszelf voor 2024. We hopen dat velen met ons meereizen in een nieuw jaar vol gezonde zorg. We hebben immers zo veel om positief over te zijn: de inspiratie van onze digitale artikelen, Ask NTVG (onze nieuwe AI-zoekmachine), onze podcast en dit nieuwe maandblad. Met een optimistische blik vooruit. Dan vinden we altijd goed onderdak aan het eind van de dag, hoe die ook verloopt.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties