Oproep voor begeleiders van Balintgroepen in Nederland

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1899

In verband met de opzet van intervisiebijeenkomsten voor de begeleiders van Balintgroepen zoekt de projectgroep Balintgroepen Oude en Nieuwe Stijl (Bons) contact met de begeleiders van ons nog niet bekende groepen. Op 9 oktober 1993 zal een intervisie-workshop gehouden worden en in het najaar van 1994 zal weer een landelijke cursus ‘Medische psychologie; werken aan de arts-patiëntrelatie’ georganiseerd worden met speciale aandacht voor de Balintgroepmethode. Bij voldoende belangstelling zal in 1994 of 1995 een Nederlands genootschap voor Balintgroepen worden opgericht.

In verband met de genoemde activiteiten verzoeken wij de begeleiders van Balintgroepen zich op te geven (naam, adres, telefoonnummer, jaar…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties