Opipramol-behandeling bij personale depressies in de ambulante praktijk, een dubbelblind onderzoek

Onderzoek
Kraft, Th.B.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1969;113:889-92