Perspectief van de apotheker, huisarts en medisch ethicus

Opioïdafhankelijke patiënt met twee voorschrijvers

groene legoblokjes in de vorm van een kruis
Martine Kruijtbosch
Elsemiek Jansen-Groot Koerkamp
Ghislaine van Thiel
Mattijs Numans
Mette Heringa
Marcel Bouvy
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7354
Abstract

Wat als een patiënt met een opioïdafhankelijkheid bij de apotheek komt met een recept voor een tweede opioïd van een nieuwe voorschrijver? Hoe moet de apotheker handelen? Dit artikel belicht deze vraag vanuit het perspectief van de apotheker, de huisarts en de medisch ethicus.

Samenvatting

Het opioïdgebruik is het afgelopen jaar weer gestegen, mede door een hoog aantal inhaaloperaties. Sommige patiënten die worden geopereerd gebruiken daarvoor al chronisch opioïden.

Een fentanylafhankelijke patiënt komt bij de apotheek met een recept voor oxycodon van de orthopedisch chirurg. De apotheker betwijfelt of de orthopeed bekend is met het fentanylgebruik. De patiënt wil niet dat de apotheker contact zoekt met de orthopeed of met de huisarts die de fentanyl voorschrijft. De apotheker ervaart een dilemma en merkt dat de kernwaarden van het vak daarbij onder druk staan. Wat is de juiste handelswijze?

Apothekers ervaren dagelijks dilemma’s rondom patiënten met meerdere voorschrijvers. Voorschrijvers kunnen de medicatieveiligheid bevorderen door op het recept duidelijk te maken dat zij bekend zijn met bestaande behandelingen en dat het nieuwe geneesmiddel bedoeld is als vervanging of als toevoeging.

Auteursinformatie

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy, Leiden: dr. M. Kruijtbosch, onderzoeker; E.A.W. Jansen-Groot Koerkamp, openbaar apotheker en onderzoeker, MSc en dr. M. Heringa, apotheker-onderzoeker. UMCU, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, Utrecht: dr. G. van Thiel, medisch ethicus. LUMC, afd. Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden: prof.dr. M.E. Numans, huisarts. Universiteit Utrecht, afd. Farmacoepidemiologie en Klinische Farmacologie, Utrecht: prof.dr. M.L. Bouvy, apotheker.

Contact M. Kruijtbosch (m.kruijtbosch@sirstevenshof.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Martine Kruijtbosch ICMJE-formulier
Elsemiek Jansen-Groot Koerkamp ICMJE-formulier
Ghislaine van Thiel ICMJE-formulier
Mattijs Numans ICMJE-formulier
Mette Heringa Niet beschikbaar
Marcel Bouvy ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Dit artikel wordt besproken in#20 Hoezo longkankerscreening?

Ook interessant

Reacties