Ophoping van giftige produkten in lever bestemd voor consumptie

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1970;114:1376