Ophooping van cerebroside in de milt bij de ziekte van Gaucher

Onderzoek
Ringer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:2257-8