Opgaven betrffende de sterfte en de geboorten in eenige groote gemeenten in de maand december 1880

Onderzoek
Egeling, L.J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1881;25:80