Opereren of revalidatie bij discusdegeneratie en langdurige rugklachten

Onderzoek
Winand Pluymakers
René Castelein
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3988
Download PDF

artikel

Waarom dit onderzoek?

Studies tonen aan dat chirurgische fusie en revalidatie bij discusdegeneratie even effectief zijn. De vraag is of het plaatsen van een discusprothese even effectief kan zijn als fusie in vergelijking met revalidatie.

Onderzoeksvraag

Is een intensief revalidatietraject van 12-15 dagen even effectief als chirurgische interventie waarbij een discusprothese wordt geplaatst?

Hoe werd dit onderzocht?

Noorse patiënten met lage rugklachten die langer dan een jaar bestonden werden geïncludeerd in een gerandomiseerde studie. Men vergeleek de Oswestry Disability Index van de geopereerde en niet-geopereerde groepen bij het begin van de therapie en 2 jaar later. In totaal werden 173 patiënten geïncludeerd verdeeld over 2 groepen.1

Belangrijkste resultaten

Poweranalyse van de studie moest een verschil van minimaal 10 punten van de oswestry-score tussen beide groepen aantonen. Na 2 jaar bleek een verschil van -8,4 in het voordeel van de operatief behandelde groep te bestaan. Het doel van de studie werd derhalve niet gehaald. De auteurs stelden als alternatief doel dat een toename van 15 punten in de oswestry-score als een klinisch waardevolle verbetering kan worden genoemd. Analyse van deze resultaten toonde aan dat 70% van de patiënten uit de chirurgiegroep deze verbetering vertoonde tegenover 51% in de revalidatiegroep.

Consequenties voor de praktijk

Als men de uitkomst van deze studie bekijkt en de positieve resultaten voor de geopereerde patiënten bekijkt lijkt er ruimte te bestaan voor chirurgisch ingrijpen bij patiënten met langdurige rugklachten als gevolg van discusdegeneratie. De aanzienlijke verbetering die ook in de conservatieve groep werd bereikt, samen met de potentieel ernstige complicaties van een operatieve behandeling pleiten wel voor het instellen van een strikt uitgevoerd conservatief regime alvorens tot een eventuele operatieve behandeling wordt overgegaan

Literatuur
  1. Hellum C, Johnsen LG, Storheim K, Nygaard OP, Brox JI, Rossvoll I, Rø M, Sandvik L, Grundnes O; Norwegian Spine Study Group. Surgery with disc prosthesis versus rehabilitation in patients with low back pain and degenerative disc: two year follow-up of randomised study. BMJ. 2011;342:d2786. doi: 10.1136/bmj.d2786.

Auteursinformatie

Contact (r.m.castelein@umcutrecht.nl)

Gerelateerde artikelen

Reacties