Op weg naar genezing van het multipel myeloom?

Opinie
B. Lõwenberg
P. Sonneveld
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:669-71

Het multipel myeloom (ziekte van Kahler) is een ziekte die sinds jaar en dag bekend staat als een tumor die relatief ongevoelig is voor chemotherapie. Complete remissies worden slechts bij een minderheid van de patiënten behaald, laat staan genezing. De gemiddelde levensverwachting van de patiënt bij wie een multipel myeloom wordt vastgesteld, is 2,5 jaar en deze is in de loop der jaren hoogstens in geringe mate verbeterd. Combinatie-chemotherapie en de toepassing van interferon hebben geen vooruitgang van betekenis gebracht. Het doorbreken van het resistentiemechanisme met gerichte medicijnen lijkt kansen in te houden voor de toekomst. Echter, deze benadering verkeert momenteel nog in een vroeg stadium van onderzoek.1 De stagnatie in de ontwikkeling van de therapie van myeloma staat in schrille tegenstelling tot de vorderingen die bij de behandeling van patiënten met andere hematologische maligniteiten worden bereikt. In navolging van de ervaringen bij het maligne lymfoom en bij leukemie…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Hematologie, Dr.

Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Prof.dr.B.Löwenberg (tevens: Dr. Daniel den Hoed Kliniek) en dr.P.Sonneveld, internisten.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties