Oorzaken van parametritis

Onderzoek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1876;20:545