Oogklachten door dupilumab bij constitutioneel eczeem

Casuïstiek
04-04-2019
Angelique N. Voorberg, Jart A.F. Oosterhaven, Robert H.J. Wijdh, Marjolein S. de Bruin-Weller en Marie L.A. Schuttelaar

Dupilumab is de eerste biological die geregistreerd is voor de behandeling van matig tot ernstig constitutioneel eczeem. De vaakst gerapporteerde bijwerkingen van dit medicijn zijn oogklachten, met name niet-ernstige conjunctivitis of blefaroconjunctivitis.1 Er zijn echter ook ernstigere oogklachten gemeld. In dit artikel beschrijven wij een casus van een patiënt met constitutioneel eczeem bij wie limbale-stamceldeficiëntie optrad door behandeling met dupilumab.

Samenvatting

Achtergrond

Dupilumab, de eerste biological die geregistreerd is voor de behandeling van constitutioneel eczeem, geeft vaak oogklachten. Dit betreft met name niet-ernstige oogklachten, zoals conjunctivitis of blefaroconjunctivitis, maar er zijn ook ernstigere oogklachten gemeld, waaronder limbale-stamceldeficiëntie.

Casus

Een 56-jarige man werd met dupilumab behandeld vanwege ernstig constitutioneel eczeem. Hierdoor verbeterde het eczeem goed, maar ontwikkelde patiënt beiderzijds conjunctivitis met limbale-stamceldeficiëntie rechts. Nadat de behandeling werd gestopt, verdwenen de oogklachten geleidelijk. Na 3 maanden was er bij oogheelkundige controle geen sprake meer van conjunctivitis of limbale-stamceldeficiëntie.

Conclusie

Ooggerelateerde bijwerkingen worden frequent gezien bij het gebruik van dupilumab vanwege constitutioneel eczeem. Voorzichtigheid is geboden wanneer deze bijwerkingen ernstig zijn. Het is belangrijk om het achterliggende pathofysiologische mechanisme van deze bijwerkingen te achterhalen.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing