Onze kinderen. Hunne kwade gewoonten en nadeelige ligchaamshoudingen, benevens opgave der middelen daartegen

Media
Schreber, D.G.M.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1857;1:594-6