Onvoldoende therapietrouw bij ziekte van Parkinson
Open

Stand van zaken
19-05-2011
Marjolein B. Aerts, Martijn van der Eijk, Kees Kramers en Bastiaan R. Bloem

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen.

Afd. Neurologie, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Nijmegen: drs. M.B. Aerts, neuroloog in opleiding; prof.dr. B.R. Bloem, neuroloog.

Afd. Medische Psychologie: M. van der Eijk M.Sc, bewegingswetenschapper.

Afd. Farmacologie-Toxicologie: dr. K. Kramers, internist

Conctactpersoon: prof.dr. B.R. Bloem (b.bloem@neuro.umcn.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financi√ęle ondersteuning: prof.dr. B.R. Bloem werd ondersteund door een NWO-VIDI-subsidie (91776352) en drs. M.B. Aerts door de stichting Internationaal Parkinson Fonds en het Van Alkemade Keuls fonds.
Aanvaard op 6 april 2011