Ontwikkeling van een serologische test voor tuberculose

Onderzoek
A. Verbon
S. Kuijper
H.M. Jansen
P. Speelman
A.H.J. Kolk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:134-8
Abstract

Samenvatting

Op het laboratorium voor Tropische Hygiëne van het Koninklijk Instituut voor de Tropen en de afdeling Longziekten van het Academisch Medisch Centrum werden antigenen, uitgescheiden door M. tuberculosis in kweekmedium en verkregen uit sonicaat (door ultrasone trilling in oplossing gebracht) van M. tuberculosis, gekarakteriseerd om te bepalen welke antigenen van waarde zouden kunnen zijn bij de ontwikkeling van een serologische test voor tuberculose. Bij gebruik van monoklonale antistoffen op een immunoblot werd in kweekmedium een patroon van eiwitbanden gevonden dat duidelijk verschilde van het patroon in sonicaat van M. tuberculosis. De duidelijke eiwitbanden in het kweekmedium van 24 en 12 kD en een eiwit van 16 kD, een belangrijk antigeen in sonicaat van M. tuberculosis, werden met gelpermeatie-chromatografie onder hoge druk gezuiverd. De 3 antigenen werden in een ELISA getest met sera van 20 patiënten met tuberculose, bij wie de diagnose door kweken gesteld was, en sera van 21 controlepersonen. De ELISA-resultaten verkregen met deze 3 antigenen werden gecombineerd en als grenswaarde werd de gemiddelde waarde plus 2 maal de standaarddeviatie van de controlegroep genomen. Van de 20 patiënten met tuberculose hadden 16 patiënten antistoffen tegen 1 van de gezuiverde antigenen en geen van de controlepersonen. Na combinatie van de ELISA-resultaten van deze antigenen waren 17 van de patiënten met tuberculose positief in deze serologische test en geen van de controlepersonen. Antigenen van 24, 12 en 16 kD kunnen nuttig zijn bij de verdere ontwikkeling van een serologische test voor tuberculose.

Auteursinformatie

Koninklijk Instituut voor de Tropen, N.H. Swellengrebel Laboratorium voor Tropische Hygiëne, Meibergdreef 39, 1105 AZ Amsterdam.

Mw.A.Verbon; mw.S.Kuijper, analist; dr.A.H.J.Kolk, biochemicus.

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Longziekten: prof.dr.H.M.Jansen, longarts.

Afd. Interne Geneeskunde: dr.P.Speelman, internist.

Contact mw.A.Verbon

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties