Ontwerp van wet tot gedeeltelijke herziening en aanvulling der wettelijke bepalingen omtrent de personeele belasting

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1903;47:1380-2