Onjuiste interpretatie van het elektrocardiogram.

Nieuws
J.B. Meijer van Putten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:48

Onjuiste interpretatie van het elektrocardiogram. – Toen een Brits medisch docent merkte dat noch zijn studenten, noch een geraadpleegde hartchirurg in staat waren om het PR- en het QT-interval van het elektrocardiogram correct te identificeren, is hij een onderzoek begonnen naar de elementaire kennis van het elektrocardiogram onder 158 artsen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties