Ongevaccineerde profiteert van immuniteit huisgenoten

Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:C5011

artikel

Mensen die samenleven met mensen die door vaccinatie of infectie immuniteit tegen covid-19 hebben opgebouwd, raken minder vaak geïnfecteerd met het virus. Dit blijkt uit een analyse van de Zweedse epidemie in april en mei van dit jaar (JAMA Intern Med. 2021; online 11 oktober).

De onderzoekers van de Zweedse universiteit van Umeå includeerden mensen die volgens landelijke databases ofwel bewezen geïnfecteerd waren geweest, ofwel half april 2021 volledig gevaccineerd waren tegen covid-19. Die personen werden op basis van woonplaats en leeftijd 1 op 1 gematcht met mensen uit het bevolkingsregister zonder immuniteit. Vervolgens gingen ze na welke personen geregistreerd stonden op hetzelfde adres. Bij de mensen zonder immuniteit keken ze of die tussen half april en eind mei covid-19 opliepen.

Voor iedere gezinsgrootte voerden de onderzoekers aparte analyses uit. In de follow-upperiode kreeg in totaal 5,7% van de mensen zonder immuniteit covid-19. Het samenwonen met immune personen verminderde het risico op infectie. Bij alle gezinsgrootten was deze associatie sterker naarmate het aantal immune huisgenoten toenam: bij 2 immune huisgenoten was het risico op covid 75-86% verminderd, wat opliep tot een 97% lager risico voor gezinnen van 5 personen van wie 4 immuun waren.

De onderzoekers bekeken ook of het uitmaakte of een huisgenoot immuniteit had opgebouwd door vaccinatie of door doorgemaakte covid-19. Ze vonden een vergelijkbare bescherming van de niet-immune huisgenoten.

Ook recente data van het RIVM bevestigen dat vaccinatie huisgenoten beschermt tegen de deltavariant. Het lijkt inderdaad zinnig om hier rekening mee te houden bij het plannen van vaccinaties in landen waar het aantal beschikbare doses beperkt is.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Covid-19
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties