Onderzoeksvoorstellen voor diagnostisch onderzoek

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2280

De Commissie Ontwikkelingsgeneeskunde van de Ziekenfondsraad heeft besloten voor 1994 gelden beschikbaar te stellen voor onderzoeksvoorstellen betreffende de evaluatie van diagnostisch onderzoek dat intra- en extramuraal wordt toegepast. De evaluatie van onderzoek kan zich richten op een vergelijking van diagnostische strategieën bij één indicatie (probleem-georiënteerd) of op de effectiviteit van één bepaalde diagnostische techniek bij verschillende indicaties (technologie-gericht). Aan de eerste vorm van onderzoek wordt de voorkeur gegeven, de tweede wordt echter niet uitgesloten. Het effect van diagnostisch onderzoek kan gemeten worden aan de bijdrage die het onderzoek levert aan diagnostische zekerheid, het verder medisch handelen en de gezondheidswinst voor…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties