Onderzoekingen over het kweken van Mycobacterium tuberculosis in het bebroede kippenei

Media
Lie Khing Ting
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1955;99:1927