Onderzoekingen over de therapie tegen vergiftiging met cholinesterase-remmende verbindingen

Klinische praktijk
Cohen, J.A.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1969;113:1206-9