‘Onderzoekers maskeren resultaten met mooie zinnen’

Erna van Balen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5124

Bijna 9% van RCT’s gebruikt zinnen als ‘bijna significant’ voor resultaten die net niet significant zijn, schrijven Nederlandse onderzoekers in PLoS Biology. En dat kan de onterechte suggestie wekken dat een behandeling tóch werkt.

RCT’s gelden als de gouden standaard voor biomedisch onderzoek, maar ze zijn ook kostbaar en tijdrovend. Het is voor veel onderzoekers dan ook teleurstellend als het verschil tussen de 2 groepen niet statistisch significant blijkt. Het is verleidelijk de niet-significante resultaten creatief te beschrijven met zinnen als ‘op de rand…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties