Onderzoek naar de invloed van een kortdurend verblijf in de klimaatkamer bij wisselende atmosferische druk op de longfunctie van personen lijdende aan asthma bronchiale

Onderzoek
Asin, H.R.G. en Swierenga, J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1968;112:2137-9