Ondervoed in het ziekenhuis

Opinie
Cora F. Jonkers
Maarten R. Soeters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3048
Abstract

Ondervoede patiënten liggen gemiddeld bijna anderhalve dag langer in het ziekenhuis en hebben meer complicaties, zoals infecties, wat leidt tot meer zorgkosten.1 Elders in dit tijdschrift beschrijven Dijxhoorn en anderen hoe de implementatie van een nieuwe maaltijdservice (FoodforCare) de eiwit- en energie-inname door ondervoede patiënten verbetert.2 De auteurs laten in feite zien hoe lastig het is om de voedselinname van patiënten te verbeteren, want uiteindelijk zijn de effecten beperkt en klinisch misschien niet eens relevant.

Het optimaal voeden van patiënten in een ziekenhuis is altijd moeilijk. Dit komt in de eerste plaats door het feit dat ziekte leidt tot afgenomen eetlust: patiënten eten gewoonweg niet als zij ziek zijn. Ziektegeïnduceerde anorexie is niet volledig begrepen, maar neuro-endocriene en inflammatoire mechanismen en de regulatie daarvan door de hypothalamus spelen waarschijnlijk een belangrijke rol.3 Het is dan ook waarschijnlijk dat dit evolutionair gezien een gunstige rol heeft gespeeld tijdens het acute moment van ziekte waarin de zieke moest overleven zonder medische behandeling. Vandaag de dag zijn ziekten die in vroegere tijden letaal waren, goed te behandelen; daarmee is de natuurlijke anorectische respons wellicht minder relevant geworden.

Niet het domein van de dokter

Ten tweede zijn artsen niet getraind om voedingsproblemen adequaat te signaleren of te behandelen. Het aanbod van onderwijs over voeding is laag in de Nederlandse geneeskundeopleidingen en hetzelfde geldt voor de verpleegkundige opleidingen.4

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, Amsterdam, afd. Diëtetiek: C.F. Jonkers, diëtist; afd. Endocrinologie en Metabolisme: dr. M.R. Soeters, internist-endocrinoloog.

Contact M.R. Soeters (m.r.soeters@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Cora F. Jonkers ICMJE-formulier
Maarten R. Soeters ICMJE-formulier
Ondervoed in het ziekenhuis

Gerelateerde artikelen

Reacties