Oncologische chirurgie; de rol van de chirurg in de behandeling van de patiënt met kanker

Perspectief
H.J. Hoekstra
Th. Wobbes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:2211-4

Inleiding

In de laatste decennia is een explosieve groei waarneembaar van kennis en technologie op medisch, medisch-biologisch en biochemisch gebied. De ontwikkelingen in de chirurgische oncologie, maar ook op andere chirurgische deelgebieden, zijn in een stadium gekomen, dat ze voor de individuele medicus niet meer zijn te overzien. Er is een toenemende noodzaak tot differentiatie en specialisatie om op de hoogte te kunnen blijven van de stand van zaken teneinde de patiënt volgens de laatste inzichten te adviseren en te behandelen en de kwaliteit van de behandeling te verhogen. De ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er ook binnen de algemene chirurgie aandachtsgebieden zijn ontstaan. Al naar gelang karakter en persoonlijke voorkeur hebben chirurgen zich speciaal toegelegd op de tumorchirurgie, traumatologie, gastro-enterologie, vaatchirurgie en kinderchirurgie. Mede daardoor is er van de kant van de patiënt een toenemende vraag naar de subspecialist, in de verwachting dat betere zorg kan worden geboden. Binnen…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, sectie Chirurgische Oncologie, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Dr.H.J.Hoekstra, chirurg.

St. Radboudziekenhuis, afd. Algemene Chirurgie, Nijmegen.

Dr.Th.Wobbes, chirurg.

Contact dr.H.J.Hoekstra

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties