Oligodynamische werking van koper

Onderzoek
Ringer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:203