Olaparib, een nieuw oncolyticum
Open

De REVIVAL-studie bij patiënten met BRCA1/2-gemuteerd mammacarcinoom
Onderzoek
27-11-2015
Jill J.J. Geenen

Achtergrond en het waarom van de studie

Tussen de 2,5% en 5% van de patiënten met een mammacarcinoom heeft een mutatie in het BRCA1- of BRCA2-gen. Recent werd olaparib geregistreerd als monotherapie voor patiënten met een BRCA1/2-gemuteerd ovariumcarcinoom. Het werkingsmechanisme van dit oncolyticum is nieuw. Olaparib is een remmer van het enzym poly-ADP-ribose-polymerase (PARP). PARP-eiwitten dragen bij aan het herstel van enkelstrengsbreuken in het DNA, waardoor cellen kunnen overleven. BRCA-1/2-gemuteerde cellen hebben een beperkt vermogen om dubbelstrengs-DNA-breuken foutloos te herstellen. Door PARP-remming ontbreekt in deze cellen ook een tweede functioneel DNA-herstelmechanisme. De gelijktijdige uitval van deze 2 herstelmechanismen zorgt er uiteindelijk voor dat de cellen doodgaan, zogenoemde ‘synthetische letaliteit’.1

In diverse niet-gerandomiseerde studies bij patiënten met een BRCA1/2-mutatie heeft behandeling met olaparib geleid tot een stabiele ziekte of tot partiële of complete respons en langere progressievrije overleving.2 Preklinische studies hebben uitgewezen dat de combinatie van platinumbevattende chemotherapie en olaparib een additieve en mogelijk ook synergistische werking heeft bij ...