Oh's intensive care manual.

Media
A.D. Bersten
N. Soni
T.E. Oh
E. de Jonge
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:208

Oh's intensive care manual. 5e druk. Onder redactie van A.D.Bersten, N.Soni en T.E.Oh. 1175 bl., fig., tabellen. Butterworth Heinemann, Edinburgh 2003. ISBN 0-7506-5184-9. Prijs: ingen. € 81,58.

In Oh's intensive care manual wordt in bijna 1200 bladzijden een overzicht gegeven van intensivecaregeneeskunde anno 2003. Het boek valt op doordat de auteurs…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties