Officiële handleiding tot het verlenen van eerste hulp bij ongelukken.

Media
P.Th. Smit
H.J.P. Beerstecher
J.J. Bierens
J.W. Merkelbach
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1474

Oranje Kruisboekje. Officiële handleiding tot het verlenen van eerste hulp bij ongelukken. 22e druk. Onder redactie van P.Th.Smit, H.J.P.Beerstecher, J.J.Bierens, et al. 211 bl., fig. Spruyt, Van Mantgem & De Does, Leiden 1989. ISBN 90-238-2110-6. Prijs: ingen. ƒ 15,-.

Dit modern geïllustreerde, vlot geschreven boekje is een goed hulpmiddel bij het…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties