Obstetrics and gynaecology.

Media
E.M. Symonds
M.B.A. Macpherson
J.M.W.M. Merkus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:2314

E.M.Symonds en M.B.A.Macpherson, Obstetrics and gynaecology. (Diagnosis in color.) 218 bl., fig. Mosby-Wolfe, Londen 1997. ISBN 0-7234-2987-1. Prijs: ingen. ƒ 72,80.

Dit boekje is een verzameling van foto's en dia's betreffende aandoeningen in de verloskunde en de gynaecologie. De meeste van deze 400 foto's zijn illustratief voor de betreffende aandoening of…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties