Noodkreet van een arts, die den ouden 'vrijen' tijd heeft gekend

Pinkhof, H.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:1872