Noodklok over jonge rokers e-sigaretten in VS

Lucas Mevius
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:C3305

‘Het gebruik van e-sigaretten onder Amerikaanse jongeren is een belangrijk probleem voor de volksgezondheid.’ Dat schrijft de Amerikaanse ‘Surgeon General’ Vivek Murthy in een onlangs verschenen rapport (2016; online 8 december).

Het rapport beweert dat de e-sigaret onder jongeren het meest gebruikte tabaksproduct is. Zo steeg onder ‘high school’-scholieren het e-sigarettengebruik ‘de afgelopen 30 dagen’ met 900% in de periode 2011-2015 (van onder de 2 naar boven de 15%). Nicotine is schadelijk voor het onrijpe tienerbrein. ‘Vergeleken met hersenen van volwassenen is het jonge brein kwetsbaarder voor de negatieve effecten van nicotine.’ Gevolgen zijn onder andere verslaving, grotere vatbaarheid voor andere verslavingen, verminderde impulscontrole, tekorten in aandacht en cognitie, en stemmingsstoornissen. Dampen bij jongeren is bovendien ‘sterk gerelateerd aan het gebruik van andere tabaksproducten.’

Het rapport meldt dat de gezondheidseffecten van ‘vapen’ niet bekend zijn. ‘En hoewel e-sigaretten minder giftige stoffen uitstoten dan brandbare rookwaren, weten we dat de damp niet ongevaarlijk is.’ Volgens de Surgeon General is er genoeg kennis om actie te ondernemen. ‘We moeten bewezen preventie- en educatiemaatregelen nemen. Het voorkómen van tabaksverslaving onder jongeren in welke vorm dan ook is noodzakelijk om de tabaksepidemie te beëindigen.’

Volwassenen gebruiken e-sigaretten vooral als stophulpmiddel, hoewel het bewijs hiervoor nog niet geleverd is.’ Jonge mensen gebruiken e-sigaretten uit nieuwsgierigheid, om een rookverbod te omzeilen en als een minder schadelijk alternatief, aldus het rapport.

Ook het RIVM acht het niet zeker dat e-sigaretten op de lange termijn veilig zijn, of dat ze kunnen helpen bij het stoppen met roken.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Roken

Gerelateerde artikelen

Reacties