Nog iets over het ziekenvervoer in luxe-auto's

Perspectief
Prinsen, B.A.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1934;78:571-2