Nog een en ander over sterilisatie

Posthuma, L.L.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1935;79:3462