Valse hoop op therapie

Valse hoop op therapie
Open

Nieuws
06-01-2009

Patiënten met ziekten als multiple sclerose en parkinson lopen het risico misleid en uitgebuit te worden door bedrijven die dure stamceltherapieën ter beschikking stellen. Een onderzoek onder 19 bedrijven die dergelijke therapieën via internet aanbieden, laat zien dat de meeste een veel te optimistische en misleidende voorstelling geven van de ...