Stoppen-met-rokenprogramma’s
Open

Nieuws
25-11-2019
Lara Harmans

 

Nieuws in beeld

 

Steeds meer mensen zoeken via de huisarts hulp bij het stoppen met roken. In 2015 waren dit 13.195 mensen; in 2018 waren dit er al 19.264. Vrouwen doen dit iets vaker dan mannen. Naast een duidelijke ‘goedevoornemenspiek’ in januari, is ook een ‘stoptoberpiek’ zichtbaar in oktober. Deze cijfers ...