Niet-covid-patiënt kreeg te weinig aandacht

Nieuws
10-06-2021
Lara Harmans

 

Nieuws in beeld

De invloed van covid-19 op ziekenhuisopnamen en sterfte in Denemarken

Tijdens de beide lockdowns werden in Denemarken minder patiënten met niet-covid-19-aandoeningen opgenomen dan in de referentieperiode vóór de pandemie (‘rate ratio’ (RR): 0,70 (95%-BI: 0,66-0,74) en 0,78 (95%-BI: 0,73-0,82)). In de periode tussen de lockdowns waren deze opnamen weer bijna ...