Met opzet besmet voor onderzoek

Nieuws
09-11-2020
Lara Harmans

In het Verenigd Koninkrijk beginnen binnenkort besmettingsstudies voor SARS-CoV-2: onderzoek waarbij proefpersonen opzettelijk met het virus worden besmet. In Nederland treft men de nodige voorbereidingen voor dergelijke trials, maar het is nog maar de vraag of ze hier ook starten.

Reacties (1)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Jan van der Meulen
09-11-2020 21:58

Ook jongeren hebben een vitamine D deficiëntie

Gaarne zouden we de onderzoekers willen wijzen op de publicaties uit Israël en Duitsland waarin op het belang van een adequate serum 25 OHD-spiegel bij COVID-19 wordt gewezen (1,2). Dat een vitamine D deficiëntie in de leeftijdscategorie 18-30 jaar niet uitzonderlijk is, mag blijken uit het navolgende. In onze huisartsenpraktijk hadden 417 van onze 3127 patiënten een vitamine D deficiëntie en van deze 417 waren er 51 in de leeftijdscategorie van de proefpersonen. Tweeëndertig van de patiënten hadden de huidtypes 4, 5 en 6 volgens Fitzpatrick en hun serum 25 OHD-spiegel was 18,5±5,9 nmol/l. Negentien patiënten hadden de huidtypes 1, 2 en 3 en een 25 OHD-spiegel van 20,1±5,8 nmol/l (3). Dus patiënten in de bovengenoemde leeftijdscategorie met een lichte huid hebben wel significant minder vaak maar niet een significant minder ernstige vitamine D deficiëntie. Vandaar onze suggestie om bij de proefpersonen de serum 25 OHD-spiegel te bepalen.

Referenties:

1. Merzon E, Tworowski D, Gorohovski A et al. Low plasma 25(OH) vitamin D level is associated with increased risk of COVID-19 infection: an Israeli population based study. doi:10.1111/FEBS.15495 ( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7404739 )

2. Radujkovic A, Hippchen T, Tiwari-Heckler S et al. Vitamin D deficiency and outcome of COVID-19 patients. Nutrients 2020, 12, 2757

3. Gupta V, Sharma VK. Skin typing: Fitzpatrick grading and others. Clin Dermatol 2019;37:430-436.

Mede namens: Hosein Aziz; huisarts in opleiding, Annemarie Schop; huisarts in opleiding, Jasper Hartman; huisarts en opleider van de huisartsenpraktijk de Jagerweg Dordrecht.