Longkankerrisico blijft hoog voor ex-rokers
Open

Nieuws
26-06-2018
Lucas Maillette de Buy Wenniger

In de ‘Framingham heart study’ volgen onderzoekers mensen nu al zo lang dat het mogelijk is om te bepalen wat het effect is van stoppen met roken na meer dan 25 jaar. Ook na al die tijd blijken ex-rokers nog een minstens 3 keer hoger risico op longkanker te hebben dan mensen die nooit rookten.

Dat stoppen met roken het risico op longtumoren duidelijk vermindert was natuurlijk bekend, maar in hoeverre stoppen na 25 jaar het longkankerrisico nog verlaagt konden eerdere studies met kortere opvolgtijden niet bepalen. Met gegevens uit het originele ‘Framingham heart study’-cohort, dat gerekruteerd werd van 1954-1958, en het nakomelingencohort van begin ...