Duitse artsen verzetten zich tegen komst kolencentrale
Open

Nieuws
04-02-2008
F. Kievits en M.T. Adriaanse

In een open brief verzetten 183 Duitse artsen zich tegen de nieuwbouw van een kolencentrale in de stad Mainz. De brief is gericht aan de bondsminister van gezondheid Ulla Schmidt, de burgermeester van Mainz Jens Beutel en de minister-president van Rijnland-Palts Kurt Beck.

De bedoeling is dat de nieuwe kolencentrale 823 megawatt aan elektriciteit gaat leveren, waarvoor dagelijks 5000 ton steenkool moet worden verbrand. Volgens de artsen komen daarbij allerlei soorten fijnstof vrij, zoals koolmonoxide, stikstofdioxide, arseen, zwaveldioxide, chloorverbindingen, nikkel, lood, cadmium, kwik en ook radioactieve stoffen in voor de mens en omgeving ontoelaatbare hoeveelheden en mengsels. Zelfs als alle voorgeschreven grenzen in acht worden genomen, dan nog zal de uitstoot schadelijk zijn voor mensen. ‘Wij artsen vrezen dat burgers die in de omgeving van de kolencentrale wonen door de toenemende concentratie fijnstof een niet te overzien gezondheidsrisico lopen’, schrijven zij in de brief.

Duitsland heeft al gegevens waaruit blijkt dat bij krachtcentrales van mindere capaciteit, waarbij 300 ton steenkool per dag wordt verstookt, in de omgeving van de centrale niet alleen een toename van fijnstof wordt gemeten, maar ook van luchtwegaandoeningen en van hart- en vaatziekten. De brief vervolgt: ‘Mensen in Mainz leven, gemeten aan de criteria van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), nu al in hoog belast gebied met verhoogde gezondheidsrisico’s. Daarom stellen wij dat toename van het risico uiterst kritisch bekeken dient te worden.’

De WHO stelt dat 5 ?g in te ademen fijnstof per m3 nog net acceptabel is. De grenswaarde in Zwitserland bedraagt 20 ?g/m3. In Duitsland en Nederland ligt de grenswaarde op 40 ?g/m3. In Mainz werd in 2007 een gemiddelde fijnstofconcentratie per jaar gemeten van 30 ?g/m3.

De artsen verwijzen in hun brief onder meer naar studies in The New England Journal of Medicine en The Lancet waarin een duidelijk verband is aangetoond tussen blootstelling aan fijnstof en toename in ziekte- en sterftecijfers door hart- en longproblemen. De artsen schrijven: ‘Wij keren ons tegen het project van de nieuwe kerncentrale. Om nog duidelijker te zijn: wij zeggen NEE! Wij artsen dragen de verantwoordelijke autoriteiten op naar alternatieven te zoeken en burgers geen opzettelijke schade toe te brengen’ (www.aerzte-gegen-mainzer-kohlekraftwerk.de).