Cardiovasculair risico na stoppen met roken
Open

Nieuws
04-10-2019
Lorette Harbers

Zware rokers die het roken opgeven, hebben al binnen 5 jaar nadat ze stoppen een lager risico op cardiovasculaire aandoeningen dan zware rokers die niet stoppen. Vergeleken met mensen die nooit gerookt hebben, houden zware rokers echter tot 10-15 jaar na stoppen een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Tot op heden was het onduidelijk hoe snel het risico op cardiovasculaire aandoeningen verandert na stoppen met roken. Amerikaanse onderzoekers gebruikten gegevens uit de ‘Framingham Heart Study’ (FHS) om dit in kaart te brengen (JAMA. 2019;322:642-50). Zij analyseerden zelfgerapporteerd rookgedrag van deelnemers in het originele FHS-cohort en in een cohort van nakomelingen. ...