Behandelingen fibromyalgie niet bewezen effectief

Nieuws
15-12-2020
Josephine M.J. Stoffels

Reacties (1)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Cees Renckens
21-12-2020 12:23

Fibromyalgie

Op het JAMA-artikel kwam een reactie van Denis Miller van de medische faculteit van de Utah universiteit. Ik vertaalde zijn brief in het Nederlands:

Bestaat fibromyalgie wel als ziektebeeld?

Het is allerminst verbazend dat de thans gangbare therapieen voor een twijfelachtige ziekte ‘fibromyalgie’ genaamd niet werkzaam zijn. Als wij niet weten wat we behandelen, hoe kan de ‘therapie’ dan überhaupt werken? Wat is het harde wetenschappelijke en pathofysiologische bewijs dat ‘fibromyalgie’ bestaat? Welke overtuigende werkingsmechanismen bestaan er die tot de symptomen van deze beweerde kwaal leiden? Het heeft er de schijn van dat de ‘pijn’ die veel depressieve mensen ervaren is gebombardeerd tot een nieuwe ‘ziekte’ die vervolgens publiekelijk is uitgedragen en dat er geneesmiddelen voor zijn ontwikkeld zonder enig inzicht in welke ziekte men behandelde. Ik zou zeer geïnteresseerd zijn in peer reviewed objectieve publikaties, die het bestaan van fibromyalgie als afgebakende ziekte aannemelijk maken, alsmede de rationale die ten grondslag ligt aan FDA goedkeuring voor deze indicatie.

Ik onderschrijf deze woorden volledig en wijs erop dat in de VS het anti-epilepticum pregabaline (Lyrica) door de FDA ook is geregistreerd als middel tegen fibromyalgie. Daarmee impliceert de FDA dat we hier van doen hebben met een echte ziekte, waartegen via RCT’s een medicamenteuze therapie gezocht kan worden. Zulks heeft op zich al een contratherapeutisch effect. Hopelijk ondergraaft de meta-analyse uit de JAMA, die misstand en wordt de FDA registratie nog eens onder de loep genomen.

Cees Renckens, vrouwenarts n.p.