Anti-rookcampagnes voor jeugd zijn kosteneffectief
Open

Nieuws
29-07-2020
Lucas Maillette de Buy Wenniger

Een Europese onderzoeksgroep stelt op basis van gegevens uit 7 landen dat maatregelen die zich richten op het terugdringen van tabaksgebruik onder jongeren volgens de huidige normen zonder uitzondering kosteneffectief zijn. Het verbieden van roken op scholen was met een kostenplaatje van maximaal 92 euro per gewonnen gezond levensjaar de ...