Nieuwe versie van de pathologiepraktijkrichtlijn voor cervixcytologisch onderzoek: criteria voor adequaatheid aangescherpt; gebruik van nieuwe technieken verruimd

Klinische praktijk
F.J. van Kemenade
Tj. Wiersma
Th.J.M. Helmerhorst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1283-6
Abstract

Samenvatting

- De Nederlandse Vereniging voor Pathologie heeft de richtlijn voor cervixcytologisch onderzoek aangepast. De aanpassingen zijn tot stand gekomen in overleg met het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. De 4 voornaamste wijzigingen zijn:

- (a) het vervallen van borstvoeding als contra-indicatie voor het maken van een uitstrijkje;

- (b) het afkeuren van uitstrijkjes, onder bepaalde voorwaarden, indien de cervix niet à vue is geweest; de representativiteit van uitstrijkjes hangt mede af van de mate waarin de aanvragende arts heeft geverifieerd dat het uitstrijkje uit de cervix komt; indien er geen endocervicale cellen in het uitstrijkje zijn, wordt dit afgekeurd als de aanvrager de cervix niet gezien heeft of als deze de portio als afwijkend beschouwt;

- (c) het toestaan van het gebruik van dunnelaagcytologie;

- (d) toevoeging van de test op hoog-risico-Humaan papillomavirus (hrHPV-test) kan een tweede herhalinguitstrijkje overbodig maken.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1283-6

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Pathologie, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Hr.dr.F.J.van Kemenade, patholoog.

Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht.

Hr.dr.Tj.Wiersma, huisarts.

Erasmus MC-Centrum, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Rotterdam.

Hr.prof.dr.Th.J.M.Helmerhorst, gynaecoloog.

Contact hr.dr.F.J.van Kemenade (f.vkemenade@vumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties