Nieuwe systemische behandelingen bij psoriasis: etanercept, infliximab, adalimumab, efalizumab en alefacept

W.E.M. Bos
H.B. Thio
H.A.M. Neumann
L. van der Fits
E.P. Prens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1065-70
Abstract

Samenvatting

- De chronische huidziekte psoriasis vereist regelmatig langdurige systemische behandeling met geneesmiddelen die het immuunsysteem weinig specifiek onderdrukken en die kunnen leiden tot systemische bijwerkingen.

- Tegenwoordig zijn er middels recombinanttechnieken gemodificeerde eiwitten, de zogenoemde biologische middelen (‘biologicals’). Deze grijpen specifiek aan op bepaalde moleculen betrokken bij het ontstekingsproces.

- De klinische effectiviteit van biologicals op plaquepsoriasis, uitgedrukt in het percentage patiënten dat een partiële remissie (75 reductie van de huidafwijkingen) van de psoriasis bereikt, varieert bij etanercept, infliximab, adalimumab, efalizumab en alefacept van 12-88, tegen 22-87 bij de bestaande systemische therapieën voor psoriasis.

- De bijwerkingen van de biologicals variëren van licht tot matig, maar kunnen ook ernstig zijn.

- Voorzichtigheid met biologicals blijft raadzaam, aangezien deze middelen nog maar kort op de markt zijn en bij alle soorten van immuunsuppressie de kans op oncologische ontsporing verhoogd is.

- De richtlijn van de Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venereologie stelt dat behandeling met een biological kan worden overwogen indien patiënten systemische therapie niet verdragen, er onvoldoende op reageren of een verhoogde kans hebben op bijwerkingen van conventionele therapieën.

- Biologicals vergroten de keuzemogelijkheden voor de behandelaar van therapieresistente plaquepsoriasis om de therapie aan te passen aan de individuele patiënt.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1065-70

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Dermatologie & Venereologie, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.

Mw.W.E.M.Bos, assistent-geneeskundige; hr.dr.H.B.Thio en hr.prof.dr.H.A.M.Neumann, dermatologen; mw.dr.L.van der Fits, wetenschappelijk onderzoeker; hr.prof.dr.E.P.Prens, dermatoloog en immunoloog.

Contact hr.dr.H.B.Thio (h.thio@erasmusmc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties