Nieuwe stompbehandeling bij amputatio penis

Onderzoek
Eden, van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1905;49:825